Category Archives: Müzeler

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Açılış Kapanış Saatleri

Yap?lar?n Tarihi Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Atpazar? olarak isimlendirilen semtte, Ankara Kalesi’nin d?? duvar?n?n güneydo?usundaki yeni i?lev verilerek düzenlenmi? iki Osmanl? yap?s?nda yer al?r. Nisan-Ekim Yaz Aç?l?? Saati: 08:30 Nisan-Ekim Yaz Kapan?? Saati: 18:30 Kas?m-Mart K?? Aç?l?? Saati: 08:30 Kas?m-Mart K?? Kapan?? Saati: 17:00 Tatil Günü: Her gün aç?kt?r. Giri? Ücreti: 15 TL Bir y?l boyunca… Read More »

Adana Arkeoloji Müzesi Açılış Kapanış Saatleri

Adana’nın ve bütün Çukurova’nın tarihi eserlerinin sergilendiği Müze, Cumhuriyetin ilanından hemen sonra 1924 yılında kurulmuştur. Nisan-Ekim Yaz Açılış Saati: 08:30 Nisan-Ekim Yaz Kapanış Saati: 17:00 Kasım-Mart K?? Açılış Saati: 08:30 Kasım-Mart K?? Kapanış Saati: 17:00 Tatil Günü: Yok Giriş Ücreti: 5 TL