Category Archives: Kargolar

UPS Kargo Çalışma Saatleri

UPS Kargo firması Amerika’da kurulmuş ve dünyanın pek çok yerine yayılmış geniş bir kargo şirketidir. Bu özelliği sebebiyle dünyanın dört bir tarafına göndermek ya da almak istediğiniz paketler için tek bir şirketle çalışma imkanı sunar. Ayrıca iş ya da özel sebeplerle sürekli kargo ile çalışan kişiler için de büyük kolaylık sağlayabilir. Kargolarımız için uzak mesafelerden… Read More »

Sürat Kargo Çalışma Saatleri

Kargo beklemek ya da çeşitli gönderilerimizi kargoyla yapmak bazen oldukça zor bir süreç olabilmektedir. Özellikle önemli ve değerli ürünlerimizi kargoyla göndereceksek bu konuda iyi bir firmayla çalışmak isteriz. Kargo konusunda en önemli sorun ise gönderilerimizi ve aldığımız paketlerin doğru yere, zamanında ulaşmasıdır. Bu anlamda kargoların açılış ve kapanış saatleri bizim için önem kazanır. Sürat Kargo… Read More »

PTT Kargo Çalışma Saatleri

Kargo gönderilerimizi gerçekleştirirken yaşadığımız sorunlar sebebiyle paketlerimizi bize ulaşmadan kaybetmekte ya da başka kişilerin paketlerini alabilmekteyiz. Bu sorunlar da bizi pek çok gereksiz işlemle uğraştırmak zorunda bırakabilir. Üstelik paketimize istediğimiz gibi ulaşamamak işlerimizin de aksamasına sebep olacaktır. PTT uzun yıllardan bu yana mektup, kart ve kargolama işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz bir kurumdur. Bugünlerde mektup ve diğer hizmetleri… Read More »

MNG Kargo Çalışma Saatleri

Bireysel ya da i? ile ilgili kargo i?lemlerinde güven çok önemlidir. Çünkü önemli ya da önemsiz tüm paketlerimizin bize ya da kar??m?zdaki ki?iye düzgün ?ekilde ula?mas?n? isteriz. Bu amaçla çal??t???m?z kargo ?irketlerinin de bu alanda iyi çal??malara imza atm?? olmas? önemlidir. MNG Kargo da ülkemizde 2003 y?l?nda faaliyete girmi? önemli kargo ?irketlerinden birisidir. Her ilimizde… Read More »

Aras Kargo Çalışma Saatleri

Aras Kargo ülkemizde 1989 y?l?nda faaliyete geçmi?tir. Kuruldu?u günden bugüne kadar geni? bir yap?lanmaya giderek ülkemizin her ilinde bir çok ?ube ve çal??an?yla hizmet vermeye ba?lam??t?r. Kargo i?lemlerinin sorunsuz gerçekle?mesi bizim için çok önemlidir. Çünkü bazen geri dönü?ü olmayan hatalar bazen de u?ra?t?r?c? teknik i?lemler bizim için kargo sorunlar?n? ortaya ç?karabilir. Bu sebeple çal??t???m?z kargo… Read More »