Monthly Archives: Ekim 2015

Teknosa Çalışma Saatleri

Elektronik e?yalara ra?betin ç?? gibi artt??? son günlerde ülkemizde de teknoloji alan?ndaki ma?azalar büyük geli?me göstermi?tir. Bunlar?n en köklü olan markalar?ndan biri de Teknosa’d?r. Teknosa her ilimizde ?ubesi bulunan ve online olarak da hizmet veren büyük bir teknoloji ma?azas?d?r. Ma?azadaki ürünler en yeni teknolojiler takip edilerek en son modelleriyle geli?tirilmektedir. Ayr?ca Teknosa ma?azalar? pek çok… Read More »

Migros Çalışma Saatleri

Migros süper marketler zinciri 1954 yılında faaliyete geçtiği günden bu yana perakende alışveriş sektöründe hizmet vermektedir. İhtiyacınız olan her türlü ürün ve gereci size en yakın bir Mİgros şubesine giderek kolaylıkla temin edebilirsiniz. Migros şubeleri M Expres Market, MMM Migros, 5M Migros ve MM Migros gibi farklı büyüklükte şubelerden oluşan geniş bir alışveriş ağıdır. Migros… Read More »

Sağlık Ocağı Çalışma Saatleri

Sa?l?k ocaklar? bize en yak?n konumda bulunan ve acil durumlarda ilk olarak ba?vurdu?umuz sa?l?k kurulu?lar?d?r. Aile hekimi uygulamas? sayesinde tedavilerimizi ve kulland???m?z ilaçlar? düzenli olarak takip edebiliriz. Sa?l?k ocaklar? her mahallede bulunmas? ve kolay ula??labilen yerlerde olmas? sebebiyle sorunlar?m?za h?zl? biçimde müdahale edilmesini sa?lar. Bu sebeple sa?l?k kurulu?lar?n?n temeli sa?l?k ocaklar? olarak adland?r?labilir. Ülkemizde sa?l?k… Read More »

Gold Bilgisayar Çalışma Saatleri

Elektronik aletler art?k olmazsa olmaz?m?z. Ancak elektronik al??veri?lerimizde sorun ya?amamak için do?ru markalar? ve ürünleri de tercih etmemiz gerekiyor. Gold Bilgisayar ülkemizdeki önemli bilgisayar firmalar?ndan biridir. 1991 y?l?nda ?stanbul’da faaliyete ba?layan firma çal??malar?na gittikçe yay?larak devam etmi?tir. Günümüzde ülkemizin pek çok ilinde ?ubesi bulunmaktad?r ve internet üzerinden de hizmetlerine devam etmektedir. Yayg?n a?? sayesinde istenen… Read More »

Carrefoursa Çalışma Saatleri

Süpermarketler günün her saati ihtiyaç duyduğumuz ürünleri kolaylıkla bulabileceğimiz alanlardır. Bu sebeple ihtiyacımız olduğunda kapanış ve açılış saatlerini bildiğimiz mağazalardan daha kolay ürün temin edebiliriz. Carrefoursa da bu anlamda müşterilerine geniş bir zaman dilimi ayırmış durumda. Carrefoursa marketlerinden haftanın her günü alışveriş yapabilirsiniz. Çalışma saatleri ise sabah 09:00 ile akşam 21.00 arasında bulunuyor. Hafta içi… Read More »

Bimeks Çalışma Saatleri

Teknoloji ma?azalar? ülkemizde önemli bir yere sahiptir. Bimeks de gittikçe büyüyen ve geni?leyen yap?s?yla bu alanda faal?te göstermektedir. Ülkemizdeki hemen hemen her ilimizde bir Bimeks ?ubesi bulunmaktad?r. Online olarak tüm illere ve yurtd???na hizmet verebilmektedir. Bimeks akl?n?za gelebilecek tüm elektronik e?ya ve elektronik e?ya yard?mc? ürünlerini bulundurmaktad?r. Bu alanda ürün çe?itlili?i oldukça geni?tir. Arad???n?z ürünleri… Read More »

Bim Çalışma Saatleri

BİM mağazaları genel olarak yüksek indirim politikasına dayalı olarak kurulmuş mağazalardır. Bu yüzden mağazanın kendine özgü pek çok farklı markası ve ürün çeşidi bulunmaktadır. Böylelikle çok fazla ürün çeşidine uygun fiyatlarla ulaşabilmenizi sağlar. Mağazalarda bulunan farklı ürün çeşidi de müşterilerine geniş bir yelpazede ürün hizmeti vermeyi amaçlamaktadır. BİM mağazaları çok büyük olmayan şubeleriyle, ülkemizin her… Read More »

Nüfus Müdürlüğü Çalışma Saatleri

Nüfus müdürlükleri her ilimizde bulunan kurumlardır. Hayatımızın her dönemindeki işlemleri nüfus müdürlüklerinden gerçekleştiririz. Çünkü bu kurumlarda doğum, ölüm, aile cüzdanı, boşanma, evlenme, nüfus cüzdanı değişikliği gibi işlemlerimizi gerçekleştiririz. Bu sebeple sıklıkla nüfus müdürlüğünü ziyaret etmemiz gerekebilir. Nüfus müdürlüklerinin çalışma saati diğer devlet kurumlarındaki gibi işlemektedir. Mesai saatleri yalnızca hafta içinde işler. Hafta içi her gün… Read More »

Valilik Çalışma Saatleri

Valilikler ilde bulunan tüm bürokratik işlemlerin gerçekleştirildiği kurumlardır. Bizler de hayatımızdaki küçük ve büyük idari durumlar için valilikleri ziyaret etmek durumunda kalmışızdır. idari ve evrak işlemlerinin bazılarını belediyelerde gerçekleştirebildiğiniz gibi bazılarını yalnızca valiliklerde gerçekleştiremniz mümkündür. Bu işlemlerimizi gerçekleştirirken valilik çalışma saatlerini de dikkate almalıyız. Çünkü her kamu kuruluşunda olduğu gibi valiliklerde de öğle yemeği saati… Read More »

UPS Kargo Çalışma Saatleri

UPS Kargo firması Amerika’da kurulmuş ve dünyanın pek çok yerine yayılmış geniş bir kargo şirketidir. Bu özelliği sebebiyle dünyanın dört bir tarafına göndermek ya da almak istediğiniz paketler için tek bir şirketle çalışma imkanı sunar. Ayrıca iş ya da özel sebeplerle sürekli kargo ile çalışan kişiler için de büyük kolaylık sağlayabilir. Kargolarımız için uzak mesafelerden… Read More »